در مورد الگوی مستطیل چه میدانید؟

معامله با الگوی مستطیل و شناخت آن

همانطور که میدانید، الگوهای تحلیل تکنیکال، به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم میشوند، این الگو در دسته الگوهای ادامه دهنده جای میگیرد. زمانی که بعد از الگوی مشخص روند نزولی یا صعودی معامله تشدید شود، با یک الگوی ادامه دهنده روبرو هستیم.
الگوی مستطیل به دو صورت صعودی و نزولی شکل میگیرد که در یک کانال با طول مشخص، قله ها و کف های متوالی بین دو سطح مقاومت و حمایت محصور شده و تشکیل یک الگوی مشخص می دهند که به این کانال الگوی مستطیل میگویند.

علت به وجود آمدن این الگو، جدال بین خریداران و فروشندگان است. با پایان یافتن این رقابت یک حرکت قدرتمند در جهت ادامه حرکت قبلی صورت میگیرد که بسته به صعودی یا نزولی بودن مستطیل، قیمت، یک رالی جدید خواهد داشت.

در نمودار فوق میتوان شاهد این مسئله بود که تثبیت قیمت و یا تراکم قیمت رخ داده و علی رغم لمس مکرر سطوح به وسیله نمودار، قیمت نتوانسته این سطوح را شکسته و روند ادامه داری را در پیش بگیرد.
زمانی که شما در معامله شاهد شکل گیری الگوی مستطیل بودید، از کنار آن به راحتی عبور نکرده و در یک الگوی نزولی، سعی کنید بعد از آنکه قیمت از الگو یا پایین مستطیل خارج شد وارد موقعیت فروش شوید. 

آشنایی با الگوی مستطیل نزولی

شروع یک الگوی مستطیل نزولی یک کاهش قیمت است. نمودار بعد از افت قیمت، در یک کانال مستطیلی شکل گیر افتاده و نوسان میکند. در واقع در این محدوده فروشندگان در حال جدال با یکدیگر میباشند. همانطور که در بالا ذکر شد، شما بعد از آنکه در یک نمودار توانستید این الگو را را مشاهده کنید، بعد از پایان تراکم و تثبیت قیمت در کانال، سریعا وارد موقعیت فروش شوید.


الگوی مستطیل نزولی

در نمودار بالا شاهد شکسته شدن کف الگو یا سازه هستید و بعد از این شکست قیمت همچنان به نزول ادامه خواهد داد.

نکته دیگر ادامه روند قیمت است. طبق مثال بالا وقتی یک جفت ارز از محدوده مستطیل خارج میشود و یا به اصطلاح سقوط می کند، اندازه این سقوط حداقل به میزان ارتفاع سازه مستطیل خواهد بود. هر چه ادامه روند بیشتر از این ارتفاع باشد، فرصت برای کسب سود بیشتر خواهد بود.

 

آشنایی با مستطیل صعودی

بعد از تشکیل یک روند صعودی در نمودار زمانی که الگوی مستطیل صعودی ایجاد میشود و تراکم قیمت رخ میدهد، زمانی که قیمت بتواند سقف سازه را بشکند، روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

بعد از شکست سقف مستطیل، ادامه روند نمودار به اندازه ای بیش از ارتفاع مستطیل خواهد بود.

اگر بعد از خارج شدن قیمت از محدوده تثبیت، خرید داشته باشیم، با صعود بیشتر آن سود بالایی کسب خواهیم کرد.