معرفی الگوی مثلث

معرفی الگوی مثلث

در این مطلب سه الگوی نموداری با عناوین زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

  • مثلث متقارن
  • مثلث صعودی
  • مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن مثلثی است که در آن خط شیب مربوط به سقف های قیمت و خط شیب کف های قیمت، به سمت یکدیگر متمایل شده و تشکیل یک مثلث متقارن می دهند. در واقع قیمت با ایجاد سقف های پایین تر و کف های بالاتر به سمت یک نقطه حرکت می کند که با متصل کردن سقف و کف ها به یکدیگر می توانید الگوی مثلث را در نمودار مشاهده کنید.


الگوی مثلث در نمودار

در تصویر بالا مشاهده می کنید که الگوی مثلث به وضوح شکل گرفته است. و این حالت نشان دهنده این است که قدرت خریداران و فروشندگان مساوی بوده و برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارد.
با شکل گیری این الگو در نمودار، این هشدار صادر میشود که یک تغییر ناگهانی قیمت در راه است. اما جهت این تغییر قیمت مشخص نیست.


تغییر ناگهانی قیمت پس از شکل گرفتن الگوی مثلث

در تصویر بالا مشاهده می کنید که اگر نقطه ورود را در بالای خط مربوط به اتصال سقف ها قرار می دادیم، سود قابل ملاحظه ای از بازار دریافت می کردیم.

الگوی مثلث صعودی

وقتی در نمودار کف های بالاتری را مشاهده می کنیم ولی یک سطح مقاومت خیلی قوی وجود دارد که قیمت قادر به عبور از آن نمی باشد، شاهد شکل گیری مثلث صعودی خواهیم بود.


مثلث صعودی

در تصویر بالا مشاهده میکنید که تعداد خریداران در حال افزایش است اما سطح مقاومت مانع از افزایش قیمت می شود در این حالت امکان حرکت قیمت به هر دو جهت وجود دارد.


نزول قوی قیمت پس از شکل گیری مثلث

در تصویر بالا می بینیم که اگر نقطه ورود را بالاتر از خط مقاومت قرار می دادیم و با حرکت فروشندگان همسو می شدیم، سودی معادل ارتفاع مثلث از بازار دریافت می کردیم.

الگوی مثلث نزولی

این مثلث زمانی شکل می گیرد که فروشندگان تمایل به کاهش قیمت دارند، اما یک خط حمایت قوی مانع از نزول قیمت می شود.


مثلث نزولی

در اکثر موارد می توان چنین در نظر گرفت که خط حمایت شکسته می شود و قیمت نزول بیشتری پیدا می کند با این حال باید آماده باشید تا در نقطه ای مناسب همراه با جهت بازار وارد معامله شوید.


افزایش قیمت در مثلث نزولی

در عکس بالا می بینیم که خط حمایت بسیار قدرتمند بوده و باعث برگشت قیمت به سمت بالا شده است. در این موقعیت میزان افزایش قیمت نیز برابر با ارتفاع مثلث می باشد.