آگاهی از الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

علت اهمیت الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

اگر بازار را یک معدن استخراج در نظر بگیریم، الگوهای نموداری به مثابه یک ردیاب به شما کمک میکند، قبل از بروز انفجارهای ناگهانی آنها را پیش بینی کرده و در جهت کسب پول بیشتر قدرت لازم را پیدا کنید. در این بخش حول آرایش الگوی نمودار پایه بحث میکنیم.
هدف از آموزش الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال تشخیص انفجار یا حرکت های ناگهانی بزرگ قبل از وقوع آن است که به شما کمک میکند از پس تفسیر آن بر آمده و بتوانید از آن سود کسب کنید.
همه دوست دارند، مانند ریچی ریچ در حال شنا در استخر پر از پول باشند!
پس با کمک آرایش نمودار می توان شرایطی را پیدا کرد که بازار در آن شرایط دستخوش اتفاقات ناگهانی شده و این آرایش میتواند نشان دهنده ادامه جهت فعلی قیمت باشد و یا اینکه هشداری در جهت معکوس شدن جریان بازار باشد. و به این وسیله میتوان به راهبردهایی هوشمندانه جهت معامله دست یافت.
از جمله تقلب هایی که برای تسلط به الگوها و راهبردهای هوشمندانه میتوان ذکر کرد، موارد زیر میباشد:
1-  الگوی سقف و کف دوقلو
2-  الگوی سر و شانه و سر و شانه معکوس
3-  شکافهای صعودی و نزولی
4-  الگوی مستطیل های ترقی و افول
5-  الگوی پرچم های ترقی و افول
6-  الگوی مثلث ( مثلث صعودی و نزولی، مثلث متقارن ) 

 آشنایی با الگوی سقف دوقلو

در میان الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال سقف دوقلو یا Double Top یک الگوی معکوس است که بعد از اینکه حرکت نمودار صعودی می شود، شکل میگیرد. زمانی که قیمت به سطح مشخصی میرسد و نمیتواند از آن فراتر رود یا به اصطلاح شکسته شود، قله ها شکل میگیرند.
الگو به این صورت است که قیمت با رسیدن به این سطح، معکوس شده و بر می گردد، سپس دوباره اوج گرفته و به سطح مذکور رسیده و آن را امتحان میکند. اگر مجدد نتواند سطح را رد کرده و از آن نزول کند، سقف دوقلو ایجاد میشود.

در نمودار ارائه شده در بالا، میتوان شاهد شکل گیری الگوی دو سقف یا دو قله بود که بعد از بروز حرکتی به سمت بالا شکل میگیرد.
به این مورد توجه کنید، قله دوم نتوانسته از ارتفاع قله اول فراتر رود. این یک نشانه واضح است که بعد از آن بازگشت روند رخ داده و به نوعی بیان میدارد فشار خرید به اتمام رسیده است.  
بعد از آنکه الگوی دو قله شکل گرفت، میتوانیم نقطه ورودمان را زیر خط گردن در نظر بگیریم، زیرا توانسته ایم به پیش بینی بازگشت روند برسیم.
طبق شکل می توانید شاهد شکسته شدن خط گردن توسط نمودار باشید که بعد از آن نیز نمودار به صورت قابل توجه به افت خود ادامه داده است.
علاوه بر آن متوجه میشوید که افت قیمت تقریبا به اندازه همان ارتفاع دو قله خواهد بود. مد نظر قرار دادن این موضوع جهت تعیین اهداف سود، بسیار مفید فایده واقع خواهد شد.

آشنایی با الگوی کف دوقلو

یکی دیگر از الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال، کف دوقلو یا Double Bottom است که آن هم یک الگوی بازگشتی است اما در این الگو، نمودار بعد از ایجاد دو دره صعود کرده و به سمت بالا بر میگردد.
این اتفاقات معمولا در روندهای بازگشتی رو به پایین و ممتد رخ میدهد.

در نموداری که در بالا آورده شده، میتوان شاهد این الگو بود که به دلیل اینکه قیمت نتوانسته از سطح معین پایین تر رود، دو فرو رفتگی تشکیل داده است. به این نکته نیز توجه داشته باشید، کف دوم نتوانسته از محدوده کف اول پایین تر رود.
این یک نشانه است که بیان میکند، فشار فروش تمام شده و بازگشت روند رخ میدهد.

در ادامه روند، قیمت خط گردن را شکسته و افزایش خواهد داشت. و میتوان مشاهده کرد افزایش قیمت به اندازه عمق کف دوقلو میباشد.
فراموش نکنید، الگوی کف دوقلو هم مانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی یا بازگشت روند میباشد. 

بروکر لیست ، مرجع بروکر های مخصوص ایرانیان